aastrup biavlerforening

foto Heine Fricke

Sommer afslutning i skolebigården

tirsdag d 9.august kl 1900

der severes pølser og kold kartofferlsalat

fælles bedømmelse af hinandens honninger

så tag et glas/bæger med