aastrup biavlerforening

foto Heine Fricke

Generalforsamling

Aastrup biavlerforening

tirsdag d 18 oktober kl 19 i vejen biavls foretning

borgergade 74 Glejbjerg

  1. valg af dirigent og skriftfører
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og buget.(usikkert)
  4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
  5. forslag fra medlemmer forslag om familie medlemskab
  6. valg af formand
  7. valg af bestyrelse og suppleant
  8. valg af delegeret/ valgforbund jf.DBFs vedtægter §7
  9. valg af revisor.
  10. evnt

på valg er Mandfre otto ridel

Morten veldbæk

 

 

forslag fra medlemmer

forslag om at der kan tegnes familiemedlemsskab i

Aastrup biavlerforening